China, Australia, Canada het zijn enkele voorbeelden van landen waarvoor behandeling van hout vereist is.

Maar wat houdt die behandeling nu eigenlijk in ?

ISPM 15 (International Phytosanitary Measure 15) is een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention (een onderorganisatie van United Nations Food and Agriculture Organizations (FAO)) in maart 2002 met een aanpassing in 2006. De regeling beschrijft de behandeling van hout dat ingezet wordt in het internationale verkeer van goederen met als doel het doden van organismen als parasieten in het hout. De regeling geldt voornamelijk voor transportmiddelen als transportkisten en palletten.

Sinds 2015 is hittebehandeling (heat treatment, HT) de enige behandeling die grootschalig toegepast mag worden. Het hout moet minstens 30 minuten verhit worden, zodanig dat de kern ervan een temperatuur van 56 °C bereikt.

De regeling geldt voor onbehandelde houtproducten met uitzondering van hout dat minder dan 6 mm dik is en hout dat gevormd is als plexmateriaal (duplex, triplex et cetera), dat normaliter een chemische en/of temperatuurverhogende en/of drukkende behandeling heeft ondergaan en materiaal dat uit zaagsel en houtwol wordt samengesteld.

World Pack

Voor onze verpakkingen gebruiken wij hout dat al op voorhand behandeld geweest is. De ISPM15-stempels die wij vervolgens dan op onze kisten plaatsen, zijn hier het bewijs van.